Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Samverkande företag/partners