Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Högskoleutbildningar

Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning och forskning samt samverka med det omgivande samhället, till exempel genom att samarbeta med företag och myndigheter.

Besöksnäringscollege erbjuder föjande högskoleutbildningar

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners