Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Gunilla Beckholmen

Beskrivning

Man beskriver mig ofta som ambitiös, problemlösare, positiv, kreativ och målinriktad. Jag har lätt för att lära och engagerar mig djupt i det arbete jag tar mig för. Med god lyhördhet, tålamod och känsla för gruppdynamik är jag en lika bra ledare som lagkamrat.

Jag tror på ett livslångt lärande, kultursektorn har en viktig roll i samhället. För mig skall ett museibesök och kulturverksamhet ge möjlighet till nya kunskaper och insikter genom användandet av flera olika sinnen i samband med upplevelser. Min styrka vid workshops och utställningsproduktioner är se till olika besöksgruppers behov. Med praktisk erfarenhet inom bl.a. museipedagogik, scouting, ungdomsringen och sjövärnskåren har jag en bra grund för att utveckla och hålla visningar, skolprogram samt workshops för varierande åldrar.

Arbetslivserfarenhet

April 2008-, Statens museer för världskultur. Stockholm. Museipedagog och Värd
Juni - September 2011. Ansvarig museipedagog i projektet Inka- Guldskatter i bergrummet. Med ansvar för utbildning av Guider och Värdar, utformandet av programaktiviteter som familjevisning och föredrag samt utformandet av det publika flödet i berget runt om utställningen. Statens museer för världskultur.
Februari – Augusti 2011. Guide och verkstadspedagog vid utställningen Vodou. Etnografiska museet, Statens museer för världskultur.
September 2010 – Februari 2011. Guide*, föredragshållare, anställd vid bokningen och utvecklade projektets utvärdering inom projektet Terrakottaarmén. Östasiatiska museet, Statens museer för världskultur.
Oktober 2009 - Värd/frontpersonal vid Statens museer för världskultur.
Maj 2008 – Guide i museets utställningar, skolprogram och ateljé. Östasiatiska museet. Statens museer för världskultur.
April-juni 2011, Linnémuseet. Uppsala. Amanuens: receptionist, guide, ansvarat för inköp till butiken och statistik.
Maj-Augusti 2010, Linnémuseet. Uppsala. Amanuens: receptionist, guide, ansvarat för inköp till butiken och statistik.
Januari-April 2010, Uppsala Universitets Museum Gustavianum. Uppsala. Utställningen Gömda och Glömda. Ansvarade för inlån av föremål och utställningens utformning.
Okt 2009, Uppsala Universitet. Uppsala. Medverkade i Forskningsgrävning i Gamla Uppsala. Ansvarig: John Ljungkvist
Ht 2009, Vasaborgen, Uppsala. Vid behovsanställd som värd: Receptionist
Sommaren 2009, Uppsala Universitet. Forskningsgrävning i Nås, Dalarna. Ansvarig: Kjel Knutsson och Åsa Karlsson.
Maj-Augusti 2008, Linnémuseet. Uppsala. Amanuens: receptionist, guide.
2008, Uppsala Universitets Museum Gustavianum. Uppsala. Projektet utställningen Vikingatida Aros. Med huvudansvar för den rumsliga och pedagogisk gestaltning.
2007, Uppsala Universitets Museum Gustavianum. Uppsala. Producerade utställningen Svärd från Sveriges barndom. Tillsammans med kollegan John Worley.

Utförd praktik

Utbildning

Ht 2008 Magister i Arkeologi, Uppsala Universitet. (planerad färdig sep 2011)
Vt 2009 Landskapsarkeologi GIS, Uppsala Universitet.
Ht 2008 Archaeogical Sciences, Stockholm Universitet.
Ht 2007- Vt 2008 Magister i Musei- och kulturvetenskap, Uppsala Universitet.
Ht 2007 Museipedagogik I, Lärarhögskolan Stockholm
Ht 2006- Vt 2007 Museologi A & B, Uppsala Universitet
Vt 2006 Tidiga kulturer i östra Medelhavet, Uppsala Universitet.
Det bekönade museet, Uppsala Universitet.
Medeltida landskap, Stockholms Universitet.
2004 – 2005 Arkeologi A-C Uppsala Universitet.
Sommar 2005 Fältkurs i arkeologi, Gotlands högskola
2004 Treklöver – Gilwell ledarutbildning, Svenska Scoutförbundet
2002 - 2003 Folkmusik med särskild inriktning på nyckelharpa, Eric Sahlströminstitutet.

Söker jobb inom

  • Kultur
  • Nöjes- temapark

Typ av jobb

  • Söker en tillvidareanställning

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Samverkande företag/partners