Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Fjällturism – Aktivitetsledarskap

Utbildningsanordnare

Vansbro utbildningscentrum
 


Fjällturismutbildningen är en specialiserad utbildning med inriktning mot anläggningsturism som bygger på att du lär dig praktiskt genom egna upplevelser. Du får tillämpa ledarskap, lösa problem och uppgifter enskilt och tillsammans med andra.

Utbildningen präglas av upplevelser, exempelvis genom skidåkning eller vandring i högalpin miljö. Vi använder verkligheten som utbildningsplats vilket ställer krav på din samarbetsförmåga, initiativförmåga, ansvarstagande och hänsynstagande. Målet är att utveckla ansvarstagande för dig själv, gruppen och den gemensamma uppgiften.
Utbildningen är en profilering av det nationella gymnasieprogrammet barn- och fritid med inriktningen fritid och hälsa.

 

 

 

Film om utbildningen

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Samverkande företag/partners