Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Handel och service - handels- och administrationsprogrammet

Du få fördjupade kunskaper i marknadsföring av varor och tjänster. Du får också erfarenhet av att göra informations- och reklammaterial. Där ingår att kunna exponera (visa upp) en vara på ett säljande sätt och att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Du utvecklar din förmåga som säljare. Det gäller att lyssna till kundens behov och anpassa sig till situationen. Du får också lära dig inköpsarbete i olika typer av företag.

Du får mer kunskap om internethandel, till exempel hur man startar och driver en nätbutik.

Exempel på yrken: Butikssäljare, kommunikatör, marknadsförare, inköpare, logistiker, speditör, varumottagare, ledare i butik, näthandlare.
 

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners