Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Hotell - och turismprogrammet

Utbildningsanordnare

Kristinegymnasiet - Falun
Turism och resor

Malung Sälens gymnasieskola
Båda inriktningarna

S:t Mikaelskolan - Mora
Båda inriktningarna

Hotell- och turismprogrammet har två inriktningar, ”Hotell och konferens” och ”Turism och resor”.

Hotell och konferens

Inriktningen hotell och konferens ska ge kunskaper för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Den ska ge fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Inriktningen kan till exempel leda till arbete i reception samt med våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning.

Inriktningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Turism och resor

Inriktningen turism och resor ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism. I inriktningen betonas förmåga att informera samt förmåga att organisera och leda aktiviteter och resor. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning.

Inriktningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.
 

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Samverkande företag/partners