Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Lärlingsutbildning

Utbildningsanordnare

Leksands Gymnasium
 

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och är ett alternativ för alla yrkesprogram.

Lärlingsutbildning är en alternativ studieväg med samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagd yrkesutbildning. Eleven ska vara ute på en eller flera arbetsplatser under minst halva studietiden. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret.

En elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Mer information om gymnasial lärlingsutbildning hittar du på skolverkets hemsida.

Läs mer om lärlingsutbildningen på Leksands gymnasiums hemsida.

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Samverkande företag/partners