Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

International Tourism Management, 180hp

Programmet har ett internationellt perspektiv med fokus på destinationsutveckling.
Du kommer att lära dig att kritiskt kunna analysera förutsättningarna för destinationsutveckling och konsekvenserna vid val av olika strategier, men även om kommunikation och produktutveckling. Hållbar utveckling och tjänster är också centrala begrepp i undervisningen på programmet Du kommer även att lära dig använda geografiska informationssystem (GIS). Utbildningen kommer också att erbjuda exkursioner.

Dina kommande karriärmöjligheter finns främst inom den snabbt expanderande turism och rese branschen och då främst inom turismplanering marknadsföring, destinations- och produktutveckling, eller reseproduktion inom både den privata och offentliga sektorn. Den offentliga sektorn erbjuder arbete på olika nivåer med allt från lokala turistbyråer/samordnare till regionala turistsamordnare och internationella kontor.

Detta treåriga program leder till en kandidatexamen med huvudinriktning mot företagsekonomi eller kulturgeografi.
Efter avslutat program har du möjlighet att fortsätta dina studier antingen vid ettåriga Masterprogrammet Business Meetings Management 60 hp eller det ettåriga Masterprogrammet i Destinationsutveckling 60 hp

Läs mer om programmet på Högskolan Dalarnas hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners