Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Magisterprogram i destinationsutveckling, 60hp

Programmet ges på engelska. Programmets första termin, höstterminen, innehåller fyra forskningsanknutna kurser. Temat för dessa kurser är regioners och företags utveckling med utgångspunkt i destinationers utveckling.

Andra terminen, vårterminen, utgörs av en kurs i metod och turismens ämnesteori inom antingen företagsekonomi eller kulturgeografi, som förbereder studenterna för examensarbetet. Därefter följer ett examensarbete om 15 hp i företagsekonomi eller kulturgeografi.

Läs mer om programmet på Högskolan Dalarnas hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners