Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Natur-, jakt- och fiskeguide


För en natur-, jakt och fiskeguide är arbetet ett äventyr och en naturupplevelse varje dag. Du leder din grupp genom många spännande äventyr och naturupplevelser.

5 anledningar att bli natur-, jakt- och fiskeguide

  • Du älskar att vara ute i naturen
  • Du får arbeta med dina fritidsintressen
  • Du träffar ständigt nya människor
  • En dag är aldrig den andra lik
  • Du gillar att ge service och få uppskattning för det

5 personliga egenskaper

  • Självständig
  • Ansvarsfull
  • "Service-minded"
  • Problemlösare
  • Ödmjuk

Faktaruta

Yrke

Natur-, jakt- och fiskeguide

Arbetsplats

Ute i naturen i hela världen

Vem är du?

Positiv friluftsmänniska

Kompetenser

Service och bemötande, Ledarskap, Friluftsteknik, Fritidsturism, Växt- och djurliv, Natur- och Kulturmiljövård, Viltvård

Nyckelord

Frihet, ansvar, äventyr, naturupplevelser

 

Länkar

Utbildningar

Naturturismutbildningar

 

 

Samverkande företag/partners