Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Nivåer på utbildning

Det svenska skolsystemet är uppbyggt i nivåer. Efter grundskolan kommer gymnasiet och efter gymnasiet kommer yrkeshögskola eller högskola.

Gymnasiet är den naturliga fortsättningen för dig som är under 20 år.  Det finns många olika program att välja mellan. Varje program kan ha egna inriktningar. Det tillsammans med att du själv kan välja kurser ger dig stora möjligheter att hitta en utbildning som passar just dig.

Läs mer om olika gymnasieprogram och dess inriktningar inom Besöksnäringscollege

Yrkeshögskolan (YH) erbjuder skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med näringslivet. För att starta en YH-utbildning måste det finns ett stort behov i näringslivet av personer med just den utbildningen. Stor del av utbildningen är också praktik ute i näringslivet. Du får då praktisk efterfarenhet och god kontakt med näringslivet. Därför är chansen stor att du efter en genomförd YH-utbildning får jobb. Yrkeshögskolan hette tidigare Kvalificerad Yrkesutbildning (KY).

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar inom Besöksnäringscollege
Läs mer om kvalificerade yrkesutbildningar inom Besöksnäringscollege

Högskolan erbjuder utbildningar för dig som vill vidareutbilda sig. På högskolan kan du också forska.

Läs mer om högskoleutbildningar inom Besöksnäringscollege

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Samverkande företag/partners