Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Hagagymnasiet - Borlänge

Hagagymnasiet finns på Hagalund i Borlänge. Hos oss ska eleven vara i centrum och  bli rustad med goda kunskaper, social kompetens samt en fortsatt vilja att lära även efter sin gymnasietid. Hagagymnasiet har en toppmodern skola, ny- och ombyggd för ett flexibelt lärande. Runt 90 elever och 10 lärare arbetar i en arbetslagsenhet. De flesta lektionerna är i arbetslagsenheten som har allt från många grupprum till pentry. Läsåret 2008-2009 finns omkring 890 elever på skolan.

Program inom Besöksnäringscollege

Handel och service på handels- och administrationsprogrammet

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0243-662 72 74

Handels- och administrationsprogrammets hemsida på Hagagymnasiet

Hagagymnasiets hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners