Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Ljungbergsgymnasiet - Borlänge

Ljungbergsgymnasiet är en gymnasiesärskola som är en del av Borlänge-Säter Gymnasieskola.

Vi har både nationella och individuella program.

Program inom Besöksnäringscollege

Hotell och restaurangprogrammet (4år särskola)

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0243-748 86

Hotell och restaurang programmets hemsida på Ljungbergsgymnasiet

Ljungbergsgymnasiets hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners