Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Martin Koch-gymnasiet - Hedemora

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Skolan är tillräckligt stor för ett brett urval av program och inriktningar och för att ge elever och lärare chansen att utveckla egna intressen och styra sin undervisning/egna studier. Skolan är tillräckligt liten för att alla skall synas, för att ingen skall bli anonym och för trygghetens skull.

Utbildningen sker i ljusa, fräscha väl rustade lokaler både på de studie- och yrkesförberedande programmen. Skolan har prisbelönta, välutbildade och engagerade lärare som sätter kunskap och personligt engagemang i första rummet.

Skolan har nära kontakt med kommunens näringslivsenhet och Hedemora Näringslivsbolag. Skolan arbetar ständigt med att förstärka elevinflytandet genom att engagera eleverna i elevråds-, skolkonferens- och elevskyddsombudsarbetet. Skolans internationella profil, t ex systerskolan i Tanzania och miljöprofil förstärks i hög grad av elevföreningarnas arbete.

Martin Koch-gymnasiet är en attraktiv arbetsplats för både elever och personal. En arbetsplats som ger alla möjlighet till personlig utveckling. En skola med målsättning att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor.

Program inom Besöksnäringscollege

Handel och service på handels- och administrationsprogrammet

Kök och servering på restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0225-342 33
E-post: expedition@fc.hedemora.se

Handels- och administrationsprogrammets hemsida på Martin Koch gymnasiet

Restaurang- och livsmedelsprogrammets hemsida på Martin Koch gymnasiet

Martin Koch gymnasiets hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners