Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har funnits i närmare 30 år. Idag läser drygt 10 000 studenter vid högskolans campus eller i någon form av distansundervisning, där platsen för studierna inte spelar någon roll.

Du har 40 utbildningsprogram och ett tusental olika kurser att välja mellan.

Campus Lugnet har huvuddelen av sina lokaler på Lugnet området strax utanför Falu centrum. Här finns utbildning, forskning och näringslivskontakter inom Humaniora och kultur, Idrott och hälsa, Media och estetik, Språk, Undervisning samt Vård, omsorg, och medicin.

I Borlänge finns Campus Framtidsdalen. Här finns utbildning, forskning och näringslivskontakter inom Data och it; Media, Natur och teknik, Samhällsvetenskap och ekonomi samt turism.

Högskolan Dalarna är en plats för möten mellan olika kulturer, språk, tankar och idéer – tack vare språkutbildning, distansundervisning, utbytesstudenter , internationella gästföreläsare, engelskspråkiga program som erbjuds vid Högskolan. Målet är att ge såväl studenter och lärare möjligheter till internationella kontakter och erfarenheter.

Program inom Besöksnäringscollege

International Tourism Management, 180hp

Magisterprogram i destinationsutveckling, 60hp

Kontakta oss för mer information

Studievägledare turismutbildningarna

Lina Mörk
Telefon: 023-77 81 64
E-post: lmo@du.se

Magisterprogram i destinationsutvecklings hemsida på Högskolan Dalarna

International Tourism Managements hemsida på Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners