Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Entreprenörskolan i Leksand

Entreprenörskolan, som ligger på skolområdet Campus Leksand, erbjuder unika kvalificerade Yrkeshögskole-utbildningar (YH-utbildningar). Alla utbildningar är utarbetade tillsammans med näringslivet utifrån behovet av kunniga och kvalificerade medarbetare.

YH-utbildningar inom Besöksnäringscollege

Upplevelseentreprenör, YH, 400p

Kontakta oss för mer information

Anne Palm
Telefon: 0247-369 65
E-post: anne.palm@entreprenorskolan.com

Upplevelseentreprenörsutbildningens hemsida på Entreprenörsskolan i Leksand

Entreprenörsskolan i Leksands hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners