Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Mora - S:t Mikaelsskolan

S:t Mikaels-skolan är Mora kommuns gymnasieskola. Utöver programgymnasium finns Gymnasiesärskola, Kommunal Vuxenutbildning med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, utbildning för vuxna med utvecklingsstörning samt Omvårdnadsutbildning.

Skolan är kommunens näst största arbetsplats. Här möts nästan 1400 ungdomar och vuxna varje dag. Av gymnasieskolans 1200 elever kommer 42% från andra kommuner än Mora.

S:t Mikaels-skolan har som mål att skapa en omtyckt skola med en trivsam studiemiljö och med nära kontakter mellan personal och elever. Skolan arbetar för att eleverna ska lämna skolan med goda studieresultat, gott självförtroende och trevliga minnen.

Program inom Besöksnäringscollege

Handel och service på handels- och administrationsprogrammet

Hotell och konferens på hotell- och turismprogrammet

Kök och servering på restaurang och livsmedelsprogrammet

Turism och resor på hotell- och turismprogrammet

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0250-260 00
E-post: stmikael@mora.se

Handels- och administrationsprogrammet på S:t Mikaelsskolan

Hotell- och turismprogrammer på S:t Mikaelsskolan

Restaurangs- och livsmedelsprogrammet på S:t Mikaelsskolan

S:t Mikaelskolans hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners