Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

SCoTT - Orsa

Swedish College of Travel & Tourism (SCoTT) har bedrivit rese- och turismutbildningar i Orsa sedan 1983. Under dessa år har vi byggt upp ett omfattande nätverk av kontakter inom rese- och turistindustrin såväl nationellt som internationellt. Detta är av stort värde för att ständigt kunna uppdatera utbildningen efter branschens behov.

I samarbete med branscherna erbjuder, utvecklar, producerar och marknadsför Scott utbildning med inriktning mot resor, turism, fritid, rekreation och hälsa. Du som vill utbilda eller fortbilda dig får en rolig, annorlunda, upplevelserik och kvalitativ utbildning som leder till arbete.medarbetare.

KY/YH-utbildningar inom Besöksnäringscollege

Hälso- och turismutbildningen, 85 KY-poäng

Reseproducentutbildningen 400 YH-poäng

Turism och skidlärarutbildningen 400 YH-poäng

Kontakta oss för mer information

Telefon: 0250-552 286
E-post: scott@orsa.se

Hälsoturismutbildningens hemsida på SCoTT

Reseproducentutbildningens hemsida på SCoTT

Turism och skidlärarutbildningens hemsida på SCoTT

SCoTTs hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners