Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Vansbro Utbildningscentrum

Vansbro Utbildningscenter är en liten skola med ca 200 elever och 11 program samt ett regionalt cykelgymnasium. Skolan som är nybyggd, är en av Sveriges modernaste och här får du arbeta i en stimulerande miljö, där eleven sätts i centrum. Vansbro är ett utvecklat samhälle med modern service och livaktigt näringsliv. Inom Vansbro kommuns gränser finns det ett rikt kulturlandskap och det är nära till vildmarken och Dalarnas fjällvärld.

Program inom Besöksnäringscollege

Fjällturismprogrammet

Kontakta oss för mer information

Stefan Karlberg
Telefon 070-750 11 79
E-post stka@skola.vansbro.se

Fredrik Geidnert
Telefon 0281-751 40
E-post: frer2@skola.vansbro.se

Fjällturismprogrammets hemsida på Vansbro Utbildningscentrum

Vansbro Utbildningscentrums hemsida

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners