Karin Tyrberg

Restaurangprogrammet har förberett mig väl inför en karriär i köket.

Reseproducent, 400 poäng

Utbildningen ger den studerande en nationell och internationell kompetens inom alla förekommande grenar inom rese- och turismindustrin med speciell inriktning på paketering och produktutveckling.

Resandet till och från Kina ökar stadigt. Genom vårt samarbete med företag och institutioner i detta fantastiska land kan vi erbjuda bl.a. praktikplatser och studieresa under utbildningen.

Skaffa dig en modern yrkesutbildning som leder till arbete!

OBS! Inget intag just nu

 

Söka utbildning

Gymnasiet

Ansökan lämnas till din studievägledare eller görs via internet. Om ansökan görs via internet kommer du att få inloggningsuppgifter.

Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkesutbildning

Ansökan görs på en blankett som du får från utbildningsannordnaren.

Högskola

Ansökan görs via hemsidan www.studera.nu

Webbaserade kurser

Det finns många webbaserade kurser tillgängliga gratis ute på internet.

Flera av utbildningarna ger ett intyg efter avklarad utbildning.

Klicka här för att komma till listan med webbaserade kurser.

Platsannonser

ANIMAL PRODUCTION

Samverkande företag/partners